Get Adobe Flash player

ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

ท่านนายกฯ

นายสาคร มแกว

นายสาคร มีแก้ว

นายก อบต.คลองท่อมเหนือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ปลด อบต.

นายเทอดเกียรติ์  อ่อนเนียม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

dowload

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน

February 2020
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

สภาพอากาศวันนี้...

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

moi

Untitled-2

Untitled-211

Untitled-21

Untitled-12

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์

288504
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
103
257
620
285888
5850
17788
288504

Your IP: 18.206.194.161
Server Time: 2020-02-25 11:18:55

มาทำความรู้จักกับหน่วยงาน

krut

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

----------------------------

    โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ

    ลำดับที่ (11) สภาตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

   ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวมีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

    ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2539

 

(นายเสนาะ  เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539)