Get Adobe Flash player

ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

ท่านนายกฯ

นายสาคร มแกว

นายสาคร มีแก้ว

นายก อบต.คลองท่อมเหนือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ปลด อบต.

นายเทอดเกียรติ์  อ่อนเนียม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

dowload

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน

October 2019
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

สภาพอากาศวันนี้...

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

moi

Untitled-2

Untitled-211

Untitled-21

Untitled-12

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์

235358
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
180
153
333
233690
3952
7808
235358

Your IP: 18.204.227.250
Server Time: 2019-10-21 19:48:23

มาทำความรู้จักกับหน่วยงาน

krut

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

----------------------------

    โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ

    ลำดับที่ (11) สภาตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

   ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวมีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

    ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2539

 

(นายเสนาะ  เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539)