Get Adobe Flash player

ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

ท่านนายกฯ

นายสาคร มแกว

นายสาคร มีแก้ว

นายก อบต.คลองท่อมเหนือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ปลด อบต.

นายเทอดเกียรติ์  อ่อนเนียม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

dowload

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน

October 2019
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

สภาพอากาศวันนี้...

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

moi

Untitled-2

Untitled-211

Untitled-21

Untitled-12

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์

235381
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
203
153
356
233690
3975
7808
235381

Your IP: 18.204.227.250
Server Time: 2019-10-21 19:52:46

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

law1-1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
  พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ.2546
ภป-ทบทวนกฎหมาย2