วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีถวายพวงมาลา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

Share on Line
Share on Pinterest