การลงคะแนน​ผลการดำเนินหาความสมัครใจ​ให้โอนโรงเรียนบ้านบางเตียวไปสังกัดอบต.คลองท่อม​เหนือ​

การลงคะแนน​ผลการดำเนินหาความสมัครใจ​ให้โอนโรงเรียนบ้านบางเตียวไปสังกัดอบต.คลองท่อม​เหนือ​

ท่านนายกสาคร มีแก้ว ร่วมกับผอ.กองการศึกษา​ฯ และคณะทีมงาน อบต. และคณะกรรมการ​สถานศึกษา แและคณะครู โรงเรียนบ้านบางเตียว
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน​ 2563
การลงคะแนน​ผลการดำเนินหาความสมัครใจ​ให้โอนโรงเรียนบ้านบางเตียวไปสังกัดอบต.คลองท่อม​เหนือ​

ต้อนรับคณะนำโดยท่านสมชาย หาญภัคดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​กระบี่​

ท่านชัยยงค์​  ตุลารักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​กระบี่​และคณะ

Share on Line
Share on Pinterest