ลงพื้นที่รณรงค์โควิด19 บริเวณตลาดนัดบ้านบางคราม

ลงพื้นที่รณรงค์โควิด19 บริเวณตลาดนัดบ้านบางคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นำผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรค ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตลาดหมู่ที่ 4 ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด -19)

Share on Line
Share on Pinterest