ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับ รพสต. รพ.คลองท่อมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จำนวน15ราย

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับ รพสต. รพ.คลองท่อมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จำนวน15ราย

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับ รพสต. รพ.คลองท่อมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จำนวน15ราย

#กองสวัสดิการสังคม

#งานสังคมสงเคราะห์

Share on Line
Share on Pinterest