ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางคราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองท่อมเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest