ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชะมวง-บ้านแผนดินเสมอ ช่วงที่ 1 โดยวิธีการคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest