ได้รับ ประกาศนียบัตร มอบให้สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ (ในระดับเมืองกระบี่ และระดับจังหวัดกระบี่)

Share on Line
Share on Pinterest