เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

#ใช้สิทธิอิสระ

# ทุกเสีงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

Share on Line
Share on Pinterest