ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

164/1 หมู่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 0-7565-6089 ต่อ 90
โทรสาร : 0-7565-6090      

email : ktn164.krabi@gmail.com
                 : admin@khlongthomnuea.go.th

อบต.คลองท่อมเหนือ น้ำตกร้อน จังหวัดกระบี่

 

Share on Line
Share on Pinterest