วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายกระดานไม้อัด จำนวน 46 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายกระดานไม้อัด จำนวน 46 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง
11 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกร้อน คลองท่อมเหนือ
11 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านทอนจมูกควาย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมเหนือ
11 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมเหนือ-ตำบลคลองพน
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบล จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านบ่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านบ่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบล จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4897 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชะมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ ช่วงที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางคราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองท่อมเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชะมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ ช่วงที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest