วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265-70 R16 A/T จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มซับเมิร์ซ ขนาด 2 HP และปั๊มซับเมิร์ซ ขนาด 3 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 210 KSC. Cube จำนวน 2.5 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มซับเมิร์ซ ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มฉีดยา จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4251 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4251 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงเพื่อบรรจุถังเคมีดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ DONGFENG หมายเลขทะเบียน 81-0955 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ DONGFENG หมายเลขทะเบียน 81-0955 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างกวาดหลุมขยะพร้อมฝังกลบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest