วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกโตนเตียว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกโตนเตียว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 1,2 บ้านแผ่นดินเสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.คลองท่อมเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.คลองท่อมเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 1,2 บ้านแผ่นดินเสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มซับเมิร์ซ ขนาด 2 Hp จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านน้ำแดง ช่วงที่ 2

Share on Line
Share on Pinterest