วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 ก.พ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ 6
6 ก.พ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยห้วยหลา หมู่ที่ 7
6 ก.พ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 8 หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2
6 ก.พ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว คลองท่อมเมืองสปา วิวาห์น้ำตกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตัวยึดกระจกยาว สำหรับรถไฟฟ้า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าควน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในศพด.บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าควน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดคูระบายน้ำสายบ้านสหกรณ์หน้าเขา-บ้านบางเตียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในศพด.บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า 8 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์ตั๋วใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกร้อน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงอาคารจำหน่ายตั๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest