วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถบรรทุก จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ๘ ที่นั่ง ยี่ห้อ EVT หมายเลขครุภัณฑ์ 019-59-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กง 8214 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บธ 4251 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง ยี่ห้อ คาริโอ รุ่น GEN33EXT หมายเลขครุภัณฑ์ 019-61-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (แบบแชมเปญ) หมู่ที่ 2
5 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านทอนจมูกควาย-หมู่ที่ 1 บ้านบางครามเหนือ
5 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 4 บ้านบางคราม-หมู่ที่ 1 บ้านบางครามเหนือ
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อ HYPRO รุ่น 2330B หมายเลขครุภัณฑ์ 092-61-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างราวกันตกพร้อมบันไดสแตนเลส สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest