วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งตาข่าย สนามฟุตบอล อบต.คลองท่อมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งตาข่าย สนามฟุตบอล อบต.คลองท่อมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
3 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง ยี่ห้อ คาริโอ รุ่น GEN33EXT หมายเลขครุภัณฑ์ 019-61-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง ยี่ห้อ คาริโอ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-61-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ 5084 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง ยี่ห้อ คาริโอ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-61-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อ HYPRO รุ่น 2330B หมายเลขครุภัณฑ์ 092-61-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถไฟฟ้า 8 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 4 น้ำตกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest