วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมเหนือ-ตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ DONGFENG หมายเลขทะเบียน 81-0955 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมเหนือ-ตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์ตั๋วใบเสร็จรับเงินคนต่างประเทศ (ผู้ใหญ่) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 7357 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารสื่อ Mind Map ประกอบการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 150 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้งตัวอย่างและบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest